12. april 2018

Rådsmøde, april 2018

Rådet har vedtaget at afholde en temadag om aktiv dødshjælp. Rådet får derfor blandt andet besøg af Lotte Blicher Mørk, hospitalspræst på Rigshospitalet og forfatter, bl.a. til bogen "På en måde skal vi alle dø" (2016)
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 330 den 22. marts 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Temadag om aktiv dødshjælp
  4. Eventuelt