16. maj 2018

Rådsmøde, maj 2018

Det Etiske Råd har accepteret opfordringen fra Sundheds- og Ældreudvalget om at tage stilling til et forbud mod rituel omskæring af drengebørn. Det er emnet på dette kommende rådsmøde, samt valg af tema til næste udgave af Etisk Forum for Unge, der udkommer i 2019.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 331 den 19. april 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Omskæring af drengebørn
  4. Etisk Forum for Unge, valg af tema til kommende udgave
  5. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  6. Eventuelt