18. juni 2018

Rådsmøde, juni 2018

På dette kommende rådsmøde er der blandt andet første rådsbehandling af et udkast til udtalelsen ”Retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen”.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 332 den 24. maj 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Omskæring af drengebørn
  4. Arbejdsgruppen om prioritering; fremlæggelse og diskussion
  5. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  6. Vederlag for tabt arbejdsfortjeneste for rådsmedlemmer
  7. Eventuelt