23. august 2018

Rådsmøde, august 2018

På dette møde skal udtalelsen vedrørende prioritering i sundhedsvæsenet behandles og arbejdsgruppen om wearables og Big Data fremlægger et første udkast af den kommende redegørelse.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 333 den 21. juni 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Arbejdsgruppen om prioritering, afsluttende debat og anbefalinger
  4. Wearables, diskussion på baggrund af udkast til redegørelse
  5. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  6. Eventuelt