19. september 2018

Rådsmøde, september 2018

Sundhedsministeren har tidligere på året bedt rådet om at forholde sig til spørgsmålet om etablering af babyluger. Dette arbejde skal nu færdiggøres.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 334 den 30. august 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Babyluger, færdiggørelse af udtalelse
  4. Etisk Forum for Unge, kommissorium
  5. Tidlig opsporing
  6. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  7. Eventuelt