25. oktober 2018

Rådsmøde, oktober 2018

Rådet har vedtaget at udarbejde et undervisningsmateriale og en udtalelse om GMO og CRISPR-teknologien, og dette arbejde tages der nu hul på.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 334 den 27. september 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Forberedelse af udtalelse om GMO
  4. Etiske udfordringer i psykiatrien, v/medlemmer af Etisk udvalg, Dansk Psykiatrisk Selskab
  5. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  6. Eventuelt