21. november 2018

Rådsmøde, november 2018

Til december sker den endelige udvælgelse af emner til det kommende års arbejdsplan for rådet og der arbejdes på dette møde videre med forslag dertil.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af Rådets møde nr. 334, den 25. oktober 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Idébank – udvikling af emner
  4. Tidlig opsporing – etiske opmærksomhedspunkter
  5. Udvalget vedr. Det Etiske Råd, årligt møde
  6. Valg af ny formand til arbejdsgruppen om wearables og big data
  7. Høring – forbud mod kirurgisk rekonstruktion af hymen
  8. Eventuelt