14. december 2018

Rådsmøde, december 2018

Rådet skal ifølge sin forretningsorden foretage en evaluering af sit arbejde en gang om året, hvilket altid sker i december. I år er evalueringen udvidet med en drøftelse af rådets kommunikationsstrategi.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 337 den 29. november 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Rådets evaluering
  4. Nye projekter i 2019, valg af emner
  5. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  6. Eventuelt