16. januar 2019

Rådsmøde, januar 2019

På dette årets første rådsmøde skal der arbejdes videre med to udtalelser; GMO, klima og etik, og Tidlig opsporing.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 338 den 20. december 2018
  2. Orientering fra formanden
  3. Indmelding i nye arbejdsgrupper
  4. Tidlig opsporing
  5. Udtalelse om GMO, klima og etik, oplæg og diskussion
  6. Eventuelt