27. februar 2019

Rådsmøde, februar 2019

På dette møde skal rådet arbejde videre med udtalelsen om GMO, klima og etik, samt diskutere høringssvar vedr. oprettelse af Nationalt Genom Center
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 339 den 24. januar 2019
  2. Orientering fra formanden
  3. Etisk Forum for Unge, det kommende hæfte (Personlig Medicin)
  4. Etik ved livets afslutning, film og hæfte
  5. Høring, bekendtgørelser ifm oprettelse af Nationalt Genom Center
  6. Udtalelse om GMO
  7. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  8. Eventuelt