19. marts 2019

Rådsmøde, marts 2019

Rådet skal vælge sin næstformand, og så har arbejdsgruppen om "Omsorg i sundhedsvæsenet" inviteret professor i eksistentiel og åndelig omsorg, theol.dr. Niels Christian Hvidt til at holde et oplæg om omsorg.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 340 den 28. februar 2019
  2. Orientering fra formanden
  3. Tidlig opsporing, drøftelse med henblik på vedtagelse af baggrundspapir, etisk tjekliste samt udtalelse
  4. Omsorg i sundhedsvæsenet
  5. Valg af næstformand
  6. Drøftelse af fokusområder for de kommende år v/ formanden
  7. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  8. Eventuelt