11. april 2019

Rådsmøde, april 2019

Rådet har besluttet at arbejde med temaet ”retspsykiatri” i 2019 og har derfor inviteret Jette Møllerhøj og Liv Stølan fra Kompetencecenter for Retspsykiatri og Jacob Hvidhjelm, som også arbejder inden for det retspsykiatriske felt som postdoc på Psykiatrisk Center, Sct. Hans.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 341 den 21. marts 2019
  2. Orientering fra formanden
  3. Retspsykiatri, oplæg v/Jette Møllerhøj og Liv Os Stølan samt Jacob Hvidhjem, vidensdeling
  4. Omsorg i sundhedsvæsenet, oplæg v/ Stein Husebø
  5. Tidlig opsporing, endelig godkendelse
  6. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  7. Eventuelt