16. maj 2019

Rådsmøde, maj 2019

Eftermiddagen bruges denne gang på tema om surrogatmoderskab, og i den anledning er der oplæg ved formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo og formanden for organisationen DARE Mikkel Raahede.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 342 den 25. april 2019
  2. Orientering fra formanden
  3. Oplæg om projektet ”tværspor”
  4. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  5. Etisk Forum for Unge, præsentation af hjemmeside
  6. Temaeftermiddag om surrogatmoderskab
  7. Eventuelt