20. juni 2019

Rådsmøde, juni 2019

Rådet har vedtaget at starte et arbejde om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, som nu igangsættes. Udover det, så skal rådet blandt andet tale om de to emner; Omsorg i sundhedsvæsenet og Retspsykiatri.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 343 den 23. maj 2019
  2. Orientering fra formanden
  3. 1. behandling af wearables redegørelse, drøftelse
  4. Projektet om kunstig intelligens. Valg af formand og godkendelse af kommissorium
  5. Projektet om retspsykiatri, oplæg til input fra rådet
  6. Projektet om omsorg i sundhedsvæsenet
  7. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  8. Eventuelt