23. august 2019

Rådsmøde, august 2019

Rådets årlige to-dages internat har et fuldt program, med oplæg, godkendelse af kommissorier og det videre arbejde med wearables.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 344 den 27. juni 2019
  2. Retspsykiatri, diskussion af etiske dilemmaer, v/Karen Stæhr
  3. Omsorg, diskussion af etiske dilemmaer v/Poul Jaszczak og oplæg v/Herdis Hansen
  4. Godkendelse af kommissorium, Omsorg i Sundhedsvæsenet
  5. Wearables, afsluttende behandling af redegørelse, udtalelse og baggrundstekster
  6. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  7. Godkendelse af kommissorium for kunstig intelligens
  8. Oplæg om kunstig intelligens ved Birgitte Eirikson, medlem af Justitia og Det Dataetiske Råd samt Henning Langberg, Data Redder Liv
  9. Eventuelt