23. september 2019

Rådsmøde, september 2019

Dette rådsmøde indeholder blandt andet en temaeftermiddag om indførelse af hjertedødskriteriet. Dette skyldes, at et flertal af Folketingets partier har besluttet at genindføre organdonation på baggrund af hjertedød. I løbet af efteråret skal en procedure etableres. I samme ombæring skal der overvejes evt. etiske hensyn
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 345 den 29.-30. august 2019
  2. Orientering fra formanden
  3. Godkendelse af kommissorium, Retspsykiatri
  4. Godkendelse af kommissorium, Omsorg i sundhedsvæsenet
  5. Rådets arbejdsplan
  6. Temaeftermiddag om hjertedødskriteriet
  7. Eventuelt