16. oktober 2019

Rådsmøde, oktober 2019

Antallet af retspsykiatriske patienter er over en årrække steget voldsomt og de mange og lange domme til retspsykiatriske patienter, for selv mindre alvorlige former for kriminalitet, har fået flere til at argumentere for, at der er tale om diskrimination af retspsykiatriske patienter. På dette møde præsenteres rådsmedlemmerne for nogle af de centrale argumenter for og imod, at der skulle være tale om diskrimination af retspsykiatriske patienter, og dels at give mulighed for debat og uddybende spørgsmål i relation til emnet.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 346 den 26. september 2019
  2. Orientering fra formanden
  3. Retspsykiatrien i et menneskeretligt perspektiv. Oplæg og debat v. Maria Ventegodt, Institut for Menneskerettigheder
  4. Godkendelse af kommissorium, omsorg i sundhedsvæsenet
  5. Organdonation og hjertedød. Oplæg v. Morten Horn, Overlæge Neurologisk avdeling UiO og Lars Kjærsgaard, Overlæge intensivafdeling, Aalborg Universitetshospital.
  6. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  7. Eventuelt