14. november 2019

Rådsmøde, november 2019

Rådet har inviteret formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle, til at holde oplæg. Gitte Ahle er forfatter til en opsigtsvækkende undersøgelse af sammenhængen mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet, som Danske Regioner publicerede tidligere på året. Rådet har desuden inviteret professor Peter Schneider-Kamp fra SDU til at holde oplæg om kunstig intelligens og etik.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 347 den 24. oktober 2019
  2. Orientering fra formanden
  3. Retspsykiatri, oplæg v/ Gitte Ahle, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab
  4. Retspsykiatri, rådets diskussion af udtalelse og anbefalinger
  5. Oplæg om kunstig intelligens fra prof. Peter Schneider-Kamp, SDU.
  6. Rådets arbejdsplan, kommunikation og aktiviteter
  7. Eventuelt