16. januar 2020

Rådsmøde, januar 2020

På dette årets første rådsmøde siger rådet velkommen til 7 nye medlemmer. Der har ikke tidligere har været så stor en udskiftning af medlemmer på en gang og dagens program vil derfor bære præg af at være en introduktion til rådets arbejde, og arbejdet med etisk argumentation og metode.
  1. Godkendelse af dagsorden
  2. Orientering fra formanden
  3. Præsentation af nye projektledere og rådsmedlemmer
  4. Introduktion til rådets arbejde og strategi, v. Anne-Marie Gerdes
  5. Introduktion til etisk argumentation og metode, v. Jesper Ryberg
  6. Præsentation af igangværende projekter v. arbejdsgruppeformænd og projektledere
  7. Rådets arbejdsplan og aktiviteter
  8. Eventuelt