13. marts 2020

Rådsmøde, februar 2020

Rådet følger løbende med i udviklingen af aktuelle emner, også emner, som rådet ikke direkte har på arbejdsplanen, med henblik på at give rådet viden om potentielle emner. Som led i dette havde rådet inviteret Mette Ewers Haahr, afdelingslæge, Sexologisk klinik til at holde oplæg om transkønnethed og kønsidentitet hos børn og unge
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 350, den 23. januar 2020
  2. Orientering fra formanden
  3. Transkønnethed og kønsidentitet hos børn og unge v. Mette Ewers Haahr, afdelingslæge, Sexologisk klinik
  4. Sundhedsøkonomi og omsorg v. Jes Søgaard, Professor, DaCHE - Dansk center for sundhedsøkonomisk forskning
  5. Fællesmøde med Udvalget vedr. Det Etiske Råd
  6. Kunstig intelligens: oplæg om ansvarlig AI i sundhedsvæsenet, v. lektor Sune Holm
  7. Omsorg i sundhedsvæsenet, valg af ny formand til arbejdsgruppen
  8. Rådets arbejdsplan og aktiviteter, herunder Idebank 2020
  9. Eventuelt