11. maj 2020

Rådsmøde, april 2020

Rådet drøftede Coronakrisen som en verdenshistorisk krise på sundhedsområdet, som rammer direkte ned i rådets kerneopgave, og som rådet derfor bør give ekstra fokus i den kommende tid.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 351, den 20. februar 2020
  2. Orientering fra formanden, samt præsentationsrunde
  3. Drøftelse af Coronakrisen samt beslutning om rådets evt. videre arbejde med emnet
  4. Rådets arbejdsplan og aktiviteter
  5. Eventuelt