18. juni 2020

Rådsmøde, maj 2020

Rådet fortsætter arbejdet med en række etiske dilemmaer, opstået ifm. Corona-krisen og den 29. maj åbner det nye site på hjemmesiden
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 353, den 30. april 2020
  2. Orientering fra formanden
  3. Temadrøftelse: Corona
  4. Rådets arbejdsplan og aktiviteter'
  5. Eventuelt