8. juli 2020

Rådsmøde, juni 2020

Det Etiske Råd har modtaget en henvendelse fra filmproducenten Linus Mørk, Magnus Film, der spørger, hvorvidt Rådet ønsker at deltage i en TV-serie om Det Etiske Råd.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 354, den 28. maj 2020
  2. Orientering fra formanden
  3. COVID-19 og Etik: Drøftelse af case vedr. sårbare grupper
  4. COVID-19 og Etik: Drøftelse af case vedr. triagering
  5. Virtuelt besøg af Linus Mørk
  6. Eventuelt