27. august 2020

Rådsmøde, august 2020

Som led i rådets strategi, er det besluttet, løbende at afholde temadage med fokus på rådets kerneområder. Der startes med assisteret reproduktion, med baggrund i ministerens forespørgsel om rådets holdning til opbevaringsperioden for nedfrosne æg
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 355, den 25. juni 2020
  2. Temadag om assisteret reproduktion (ART)
  3. Drøftelse af udkast til udtalelse vedr. opbevaring af æg, inkl. kaffepause
  4. Rådets aktiviteter og arbejdsplan
  5. Eventuelt og afrunding