24. september 2020

Rådsmøde, september 2020

Der arbejdes videre med udkast til udtalelse vedr. opbevaring af befrugtede og ubefrugtede æg
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 356, den 20. august 2020
  2. Orientering fra formanden
  3. Assisteret reproduktion – gennemgang af udtalelse
  4. COVID-19 og Etik: Epidemilovgivningen og tillid
  5. Eventuelt