4. november 2020

Rådsmøde, oktober 2020

For første gang i rådets historie, inviterede rådet i 2019 relevante organisationer og institutioner til at byde ind med forslag til emner, som rådet kan tage op til behandling. Invitationen resulterede i 30 indkomne forslag
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 357 den 17. september 2020
  2. Orientering fra formanden
  3. Rådets emneudvælgelse
  4. Eventuelt