26. november 2020

Rådsmøde, november 2020

Morten Mørup introducerede til brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet fra et teknisk perspektiv, mens Anna Pors Nielsen talte om de etiske problemstillinger forbundet med brugen af kunstig intelligens i forbindelse med diagnostik og behandling
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 358 den 22. oktober 2020
  2. Orientering fra formanden
  3. Oplæg v. professor Morten Mørup DTU og læge, ph.d. Anna Pors Nielsen om AI i sundhedsvæsenet
  4. Eventuelt