7. januar 2021

Rådsmøde, december 2020

I forbindelse med rådets emneudvælgelse blev det besluttet, at rådet ville beskæftige sig med COVID-19 og vaccination inden for den eksisterende ramme for COVID-19 og etik teksterne, der ligger tilgængelige på rådets hjemmeside
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 359 den 19. november 2020
  2. Orientering fra formanden
  3. Beslutning vedr. anmodning fra Folketingets Ligestillingsudvalg
  4. Covid-19 og vacciner
  5. Omsorg i sundhedsvæsenet
  6. Eventuelt