2. februar 2021

Rådsmøde, januar 2021

Rådet indledte arbejdet med juridisk kønsskifte for mindreårige og på dette første møde fokuserede rådet på at få viden om emnet og tog en indledende diskussion.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 360 den 17. december 2020
  2. Orientering fra formanden
  3. Juridisk kønsskifte for mindreårige
  4. Rådets evaluering
  5. Eventuelt