25. februar 2021

Rådsmøde, februar 2021

Som et led i rådets arbejde med omsorg i sundhedsvæsenet, har rådet virtuelt besøg af hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, som vil holde oplæg om, hvad omsorgens rolle er i sundhedsvæsenet
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 361 den 21. januar 2021 og referat af ekstraordinært rådsmøde den 11. februar 2021
  2. Orientering fra formanden
  3. Åndelig omsorg, oplæg v/ hospitalspræst Lotte Blicher Mørk
  4. Omsorg i sundhedsvæsenet, diskussion af redegørelse
  5. Eventuelt