25. marts 2021

Rådsmøde, marts 2021

Rådet arbejder på dette møde videre med teksten ”Et overblik i debatten om coronapas,” som belyser etiske hensyn i forbindelse med udviklingen og indførslen af et coronapas.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 362 den 25. februar 2021
  2. Orientering fra formanden
  3. Etik og Covid-19 Coronapas
  4. Rådets arbejdsplan og kommunikation
  5. Eventuelt