22. april 2021

Rådsmøde, april 2021

CRISPR-teknologien udgør et af rådets kerneområder inden for bio- og genteknologi, og formålet med punktet i dag var bl.a. opdatering på området og rådets tidligere arbejde
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 363 den 25. marts 2021
  2. Orientering fra formanden
  3. Introduktion til CRISPR-teknologien samt tilbagemelding fra høring om nye planteforædlingsteknikker
  4. Rådets arbejdsplan, kommunikation m.m.
  5. Eventuelt