31. maj 2021

Rådsmøde, maj 2021

Arbejdsgruppen vedrørende kunstig intelligens i sundhedsvæsenet er nu for alvor kommet i gang med arbejdet, og har som det første valgt at fokusere på kommissoriets tema nummer to: risici ved brug af kunstig intelligens til diagnostik og behandling
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 364 den 22. april 2021
  2. Orientering fra formanden
  3. Kunstig intelligens
  4. Oplæg - Social ulighed i Sundhed
  5. Høring vedr. frivillig vaccinationsordning
  6. Eventuelt