30. august 2021

Rådsmøde, august 2021

Arbejdsgruppen ”Omsorg i sundhedsvæsenet” er nu kommet så vidt, at den kan præsentere et udkast til en endelig redegørelse.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 366 den 24. juni 2021
  2. Orientering fra formanden
  3. Omsorg i sundhedsvæsenet
  4. Kunstig intelligens
  5. Eventuelt