22. september 2021

Rådsmøde, september 2021

Arbejdsgruppen på rådets projekt om nye fødevareteknologier har påbegyndt arbejdet med at lægge en mere detaljeret plan for struktur og indhold af projektet.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 367 den 26. august 2021
  2. Orientering fra formanden
  3. Fremtidens fødevareteknologier
  4. Assisteret selvmord
  5. Høring over lovforslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v.
  6. Eventuelt