25. oktober 2021

Rådsmøde, oktober 2021

Projektet ”Omsorg i sundhedsvæsenet” er nu kommet så vidt at det kan præsentere en udtalelse og en endelig redegørelse.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 368 den 23. september 2021
  2. Orientering fra formanden
  3. Omsorg i sundhedsvæsenet - Færdiggørelse af redegørelse samt præsentation af presseplan m.m.
  4. Social ulighed i sundhed
  5. Klimarapport – IPCC, oplæg af Sebastian Mernild, prorektor ved SDU
  6. Eventuelt