18. november 2021

Rådsmøde, november 2021

På dagens møde var der inviteret to gæster, som oplyste om sundhedsvæsenets styringsredskaber og virkningen heraf. Jes Søgaard, som er professor i sundhedsøkonomi, og Lasse Nielsen, som er lektor og filosof, og beskæftiget med politisk filosofi og sundhedsetik på SDU.
  1. Godkendelse af dagsorden og referat af rådsmøde nr. 369 den 28. oktober 2021
  2. Orientering fra formanden
  3. Social ulighed i sundhed
  4. Præhøring om DCD
  5. Kommende rådsmøder – form og placering
  6. Eventuelt