Rådsmøder

Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 14. juni 2021

Rådsmøde, marts 2020

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 22. april 2021

Rådsmøde, april 2021

CRISPR-teknologien udgør et af rådets kerneområder inden for bio- og genteknologi, og formålet med punktet i dag var bl.a. opdatering på området og rådets tidligere arbejde

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 25. marts 2021

Rådsmøde, marts 2021

Rådet arbejder på dette møde videre med teksten ”Et overblik i debatten om coronapas,” som belyser etiske hensyn i forbindelse med udviklingen og indførslen af et coronapas.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 25. februar 2021

Rådsmøde, februar 2021

Som et led i rådets arbejde med omsorg i sundhedsvæsenet, har rådet virtuelt besøg af hospitalspræst Lotte Blicher Mørk, som vil holde oplæg om, hvad omsorgens rolle er i sundhedsvæsenet

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 2. februar 2021

Rådsmøde, januar 2021

Rådet indledte arbejdet med juridisk kønsskifte for mindreårige og på dette første møde fokuserede rådet på at få viden om emnet og tog en indledende diskussion.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 7. januar 2021

Rådsmøde, december 2020

I forbindelse med rådets emneudvælgelse blev det besluttet, at rådet ville beskæftige sig med COVID-19 og vaccination inden for den eksisterende ramme for COVID-19 og etik teksterne, der ligger tilgængelige på rådets hjemmeside

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 26. november 2020

Rådsmøde, november 2020

Morten Mørup introducerede til brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsenet fra et teknisk perspektiv, mens Anna Pors Nielsen talte om de etiske problemstillinger forbundet med brugen af kunstig intelligens i forbindelse med diagnostik og behandling

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 4. november 2020

Rådsmøde, oktober 2020

For første gang i rådets historie, inviterede rådet i 2019 relevante organisationer og institutioner til at byde ind med forslag til emner, som rådet kan tage op til behandling. Invitationen resulterede i 30 indkomne forslag

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 24. september 2020

Rådsmøde, september 2020

Der arbejdes videre med udkast til udtalelse vedr. opbevaring af befrugtede og ubefrugtede æg

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 27. august 2020

Rådsmøde, august 2020

Som led i rådets strategi, er det besluttet, løbende at afholde temadage med fokus på rådets kerneområder. Der startes med assisteret reproduktion, med baggrund i ministerens forespørgsel om rådets holdning til opbevaringsperioden for nedfrosne æg

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 8. juli 2020

Rådsmøde, juni 2020

Det Etiske Råd har modtaget en henvendelse fra filmproducenten Linus Mørk, Magnus Film, der spørger, hvorvidt Rådet ønsker at deltage i en TV-serie om Det Etiske Råd.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 18. juni 2020

Rådsmøde, maj 2020

Rådet fortsætter arbejdet med en række etiske dilemmaer, opstået ifm. Corona-krisen og den 29. maj åbner det nye site på hjemmesiden

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 11. maj 2020

Rådsmøde, april 2020

Rådet drøftede Coronakrisen som en verdenshistorisk krise på sundhedsområdet, som rammer direkte ned i rådets kerneopgave, og som rådet derfor bør give ekstra fokus i den kommende tid.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 13. marts 2020

Rådsmøde, februar 2020

Rådet følger løbende med i udviklingen af aktuelle emner, også emner, som rådet ikke direkte har på arbejdsplanen, med henblik på at give rådet viden om potentielle emner. Som led i dette havde rådet inviteret Mette Ewers Haahr, afdelingslæge, Sexologisk klinik til at holde oplæg om transkønnethed og kønsidentitet hos børn og unge

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 16. januar 2020

Rådsmøde, januar 2020

På dette årets første rådsmøde siger rådet velkommen til 7 nye medlemmer. Der har ikke tidligere har været så stor en udskiftning af medlemmer på en gang og dagens program vil derfor bære præg af at være en introduktion til rådets arbejde, og arbejdet med etisk argumentation og metode.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 14. november 2019

Rådsmøde, november 2019

Rådet har inviteret formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab, Gitte Ahle, til at holde oplæg. Gitte Ahle er forfatter til en opsigtsvækkende undersøgelse af sammenhængen mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet, som Danske Regioner publicerede tidligere på året. Rådet har desuden inviteret professor Peter Schneider-Kamp fra SDU til at holde oplæg om kunstig intelligens og etik.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 16. oktober 2019

Rådsmøde, oktober 2019

Antallet af retspsykiatriske patienter er over en årrække steget voldsomt og de mange og lange domme til retspsykiatriske patienter, for selv mindre alvorlige former for kriminalitet, har fået flere til at argumentere for, at der er tale om diskrimination af retspsykiatriske patienter. På dette møde præsenteres rådsmedlemmerne for nogle af de centrale argumenter for og imod, at der skulle være tale om diskrimination af retspsykiatriske patienter, og dels at give mulighed for debat og uddybende spørgsmål i relation til emnet.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 23. september 2019

Rådsmøde, september 2019

Dette rådsmøde indeholder blandt andet en temaeftermiddag om indførelse af hjertedødskriteriet. Dette skyldes, at et flertal af Folketingets partier har besluttet at genindføre organdonation på baggrund af hjertedød. I løbet af efteråret skal en procedure etableres. I samme ombæring skal der overvejes evt. etiske hensyn

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 23. august 2019

Rådsmøde, august 2019

Rådets årlige to-dages internat har et fuldt program, med oplæg, godkendelse af kommissorier og det videre arbejde med wearables.

Se mere
Rådsmøde collage farvet baggrund og talebobler
Rådsmøde / 20. juni 2019

Rådsmøde, juni 2019

Rådet har vedtaget at starte et arbejde om kunstig intelligens i sundhedsvæsenet, som nu igangsættes. Udover det, så skal rådet blandt andet tale om de to emner; Omsorg i sundhedsvæsenet og Retspsykiatri.

Se mere