18. marts 2022

Anette Hygum

Specialeansvarlig overlæge, palliativt team, Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt