24. januar 2019

Ny formand for rådet

Det bliver det nuværende medlem af Det Etiske Råd, professor og klinikchef på Rigshospitalet, Anne-Marie Axø Gerdes, der fra den 15. februar 2019 overtager formandsposten efter Gorm Greisen.

Anne-Marie Axø Gerdes er uddannet læge, har en ph.d. i medicinsk genetik og er klinikchef, professor og overlæge på Rigshospitalet, hvor hun har arbejdet siden 2009. Hun har været medlem af rådet siden 2016, og har derfor også gjort sig nogle tanker om, hvordan arbejdet i rådet fremadrettet vil foregå:

”Rådsmedlemmerne lægger et stort arbejde i at deltage i samfundsdebatten om etiske dilemmaer, ikke mindst i lokalområderne, hvor vi bor. Det er en vigtig opgave for rådet at bidrage til at skabe debat om etiske dilemmaer overalt i samfundet. Mange af de mere klassiske emner for rådet er centreret omkring livets begyndelse og afslutning. Det er der altid stor interesse for at diskutere rundt omkring i landet.

I løbet af februar flytter rådet til Kolding, og om dette siger Anne-Marie:

”Flytningen af rådet til Kolding vil medføre en større udskiftning i sekretariatet, og rådets arbejdsform vil tage hensyn til dette. Det vil også give nye muligheder for at inddrage andre samarbejdsrelationer og måske nye arbejdsmåder omkring aktuelle emner.”

Anne-Marie er ikke i tvivl om, at hendes tid som formand kommer til at byde på mange nye projekter. Blandt andet har rådets udtalelse fra efteråret 2018 om retfærdig prioritering i det danske sundhedsvæsen åbnet døren til et nyt projekt:

”Det er ’varme hænder – om værdien af omsorg i sundhedsvæsenet’, hvor rådet vil se nærmere på værdien af omsorg i sundhedsvæsenet. Meget tyder nemlig på, at den rent behandlingsmæssige indsats er højt prioriteret i mange sammenhænge. Måske er den også for højt prioriteret i forhold til den menneskelige og mere omsorgsorienterede kontakt. Dette vil rådet undersøge nærmere i 2019.”

Rådet har også valgt at se nærmere på retspsykiatrien, dvs. mennesker der på grund af alvorlig psykisk sygdom har fået et mellemværende med politi, domstole og sundhedsvæsenet. Der er et stigende politisk fokus på området, da antallet af retspsykiatriske patienter er tredoblet på 15 år. Det er en udpræget skrøbelig gruppe af mennesker, som er ramt af både svær psykisk sygdom og ”stemplet” som kriminelle.”

Anne-Marie bor sammen med sin mand i København og har to voksne børn samt et barnebarn. Sin sparsomme fritid bruger hun sammen med sin familie, og helst i sommerhuset.

Læs interview med Anne-Marie Axø Gerdes

For yderligere information kontakt sekretariatschef Christa Lundgaard Kjøller, +45 72 21 68 52, ck@dketik.dk

Anne-Marie Gerdes

Anne-Marie Axø Gerdes

Formand
Professor og overlæge, født 1957.

Læs mere