10. september 2019

Christian Gamborg

Ph.d. og lektor i Naturressourceetik ved Københavns Universitet, født 1969.

Christian er lektor i naturressourceetik ved Københavns Universitet (Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi). Han er uddannet forstkandidat og ph.d. i bioetik. Hovedparten af hans forskning vedrører etiske aspekter af vores brug af naturen og vores forhold til miljøet. Han forsker i såvel mere grundlæggende problemer inden for dette felt samt i de forvaltningsmæssige og politiske aspekter og offentlighedens opfattelser.

Det meste af Christians arbejde foregår i tværfaglige samarbejder. Han har arbejdet med etiske spørgsmål i forhold til en lang række emner, herunder bæredygtig arealanvendelse, bioenergi og klimaforandringer, fødevarer, nye avls- og forædlingsteknologier (bl.a. GM, Crispr, genomisk selektion) og risikovurdering samt etiske aspekter af jagt, vildtforvaltning, skovbrug, naturbeskyttelse og -genopretning og friluftsliv.

Christian er interesseret i, hvordan en bedre forståelse af underliggende værdispørgsmål kan være med til afhjælpe uenigheder og løse op for konflikter.

Kontakt

Københavns Universitet
Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO), SCIENCE Sektion for Natur og Miljø
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C
Tel.: +45 35 33 17 34
E-mail: chg@ifro.ku.dk

Medlem siden: 10. september 2019
Medlemsperiode udløber: 9. september 2022
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af miljø- og fødevareministeren

Christian Gamborg

Christian Gamborg

Foto: Københavns Universitet