7. januar 2020

Eske Willerslev

Professor, ScD., født 1971

Eske Willerslev er Lundbeckfonds Professor ved Københavns Universitet og Prins Philips Professor ved Cambridge Universitet i UK. Han er yderligere ophavsmand og leder af Center for GeoGenetik på Københavns Universitet og associeret forsker ved Wellcome Trust Sanger Instituttet i UK. Eske Willerslev er evolutionsgenetiker og internationalt anerkendt for sine studier af menneskets vandringer på jorden og af de store istidsdyr uddøen så som mammut og uldhåret næsehorn. Han etablerede forskningsfeltet Environmental DNA, hvor man beskriver nutidens og fortidens plante- og dyresammensætning ved at udvinde og analysere DNA fra miljøprøver som jord og is. Han var også den første i verden til at sekvensere arvemassen fra et fortidsmenneske og har benyttet denne teknik til at kortlægge det moderne menneskes vandringer i Europa, Asien, Amerika og Australien. Disse studier har også bragt Eske Willerslev i tæt kontakt til nordamerikanske indianere og australske aboriginere. I 2014 blev han optaget i Crow indianerstammen i Montana, hvor han bærer navnet Well Known Wolf.

Willerslev blev født i Gentofte i Danmark i 1971. Efter at have tilbragt sin ungdom som eventyrer og pelsjæger i Sibirien, etablerede han det første ancient DNA-laboratorie i Danmark og opnåede i 2004 sin doktorgrad (Dr scient) fra Københavns Universitet og i 2019 sin doktorgrad (Dr of Science) ved Cambridge Universitet. I 2006 blev Willerslev ansat som professor på Københavns Universitet og i 2015 også som Prince Philip Professor ved Cambridge Universitet. Willerslev har været gæsteforsker på MD Anderson Cancer Research Centre i Austin, USA og Wellcome Trust Fellow på Oxford Universitet i UK. Han er udenlandsk medlem af The National Academy of Sciences (USA), medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, æresdoktor ved Oslo Universitet og Tartu Universitet og har været gæsteprofessor på Oxford Universitet samt Miller gæsteprofessor på UC Berkeley i USA. Han her produceret mere end 300 videnskabelige artikler hvoraf mere end 50 er i tidskrifterne Nature og Science. Han har formidlet sin forskning gennem bøger, film, udstillinger, foredrag og interviews. Han er aktiv debattør af forskningens rolle i samfundet nationalt og internationalt.

Kontakt

Lundbeck Foundation Professor
Globe Institute
University of Copenhagen
Øster Voldgade 5-7
1350 København K
Mail: ewillerslev@sund.ku.dk


Medlem siden: 2020

Medlemsperiode udløber: 31. december 2022 
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet