7. januar 2020

Knud Kristensen

Cand.scient.pol., forhenværende formand for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, født 1953.

Knud er medejer af kommunikationsvirksomheden European Service Network i Bruxelles. Formand for SIND 2009-2021. Medlem af forretningsudvalget for danske Handicaporganisationer 2014-2021. Medlem af Det Centrale Handicapråd 2009-2011 og igen fra 2018-2021. Medlem af Rådet for Socialt Udsatte 2014-2020 og igen fra 2022. Konsul for Slovenien i Aarhus siden 1993. Medforfatter til “Håndbog for psykiatribrugere og pårørende - Kend dine rettigheder.”

Knud er især optaget af de etiske dilemmaer forbundet med behandlingen af mennesker med psykiske lidelser. Herunder tvang, tavshedspligt/informeret samtykke og retspsykiatri. Ellers arbejder han bredt med socialpolitik og sundhedspolitik.

Kontakt

Tel.: +45 40 30 63 98
E-mail: mail@knudk.dk

Medlem siden: 2020
Medlemsperiode udløber: 31. december 2022
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd