7. januar 2020

Merete Nordentoft

Professor og overlæge, født 1955.

Merete Nordentoft er overlæge ved Psykiatrisk Center København, leder af Copenhagen Research Center for Mental Health, og professor i psykiatri ved Institut for Klinisk Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Merete Nordentoft beskæftiger sig med muligheder for forebyggelse og tidlig intervention ved psykiske lidelser, med sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af psykisk sygdom, selvmordsrisiko, overdødelighed, social ulighed og muligheder for at forbedre behandling af særligt psykotiske lidelser. Merete leder en stor forskningsgruppe som arbejder med forebyggelse og behandling af psykiske lidelser. Et vigtigt tema er inddragelse af familien i behandlingen

Etiske temaer

 Merete holder til i hovedstadsområdet og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Forebyggelse og folkesundhed
  • Selvmord
  • Overdødelighed ved psykiske lidelser
  • Indsats for familier med psykisk lidelse inde på livet
  • Sundhedsdata
  • Forskningspoitik
  • Sundhedsvæsenet og behandlingstilbud

Kontakt

Psykiatrisk Center København
CORE- Copenhagen Research Center for Mental Health
Gentofte Hospitalsvej 15, 4
2900 Hellerup
Mobil: +45 20607552
E-mail: Merete.nordentoft@regionh.dk

Medlem siden: 2020
Medlemsperiode udløber: 31. december 2022
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet