7. januar 2020

Merete Nordentoft

Klinisk professor ved Region Hovedstadens Psykiatri, født 1955.

Medlem siden: 2020
Medlemsperiode udløber: 31. december 2022
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet