7. januar 2020

Mette Reissmann

Tidligere folketingsmedlem, født 1963.

Mette har været ansat i den finansielle sektor i knap 10 år henholdsvis i Hafnia Forsikring og Lokale Pengeinstitutter samt hos GE Consumer Finance som Legal / Compliance manager. Hun har varetaget forbrugernes interesser i mere end 10 år hos Forbrugerrådet & i Forbrugerstyrelsen. Hun er tidl. ekstern lektor i jura/økonomi på CBS i knap 20 år samt medlem af censorkorpset. Mette har som selvstændig konsulent rådgivet virksomheder om CSR og SDG – FN´s Verdensmål vedr. social ansvarlighed og bæredygtighed og været brevkasseredaktør om forbrugerrettigheder og etik i flere danske dag- og fagblade. Hun har også skrevet bøger om CSR, beskyttelse af forbrugernes persondata og privatøkonomi.

Mette har altid repræsenteret den ”svage part” som fx patienterne i Patientskadeankenævnet og forbrugerne i Forbrugerklagenævnet, Forsikringsankenævnet og Pengeinstitutankenævnet. Hun er på 13. år TV-vært i ”Luksusfælden” på TV3, hvor hun hjælper folk med at få styr på deres økonomi. Som politiker gennem 10 år og tidl. medlem af Københavns Borgerrepræsentation og af Folketinget for Socialdemokratiet har hun beskæftiget sig særligt med uddannelse og forskning og erhvervs- og retspolitik, herunder databeskyttelse. Mette er medstifter af og bestyrelsesmedlem i Kvindeøkonomien, der arbejder for at styrke reel økonomisk ligestilling mellem kønnene og sætte kvinder i stand til at tage bedre vare på deres egen økonomi.

Kontakt

Mail: mettereissmann@gmail.com

 

Medlem siden: 2020
Medlemsperiode udløber: 31. december 2022
Kan genbeskikkes: Ja
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd