1. januar 2017

Mia Amalie Holstein

Cand.polit. og cand.mag. i filosofi, afdelingschef og cheføkonom i SMVdanmark, født 1985.

Mia Amalie Holstein er uddannet cand.polit. og cand.mag. i filosofi med grenspecialisering i praktisk filosofi.

Mia Amalie Holstein arbejder til dagligt som velfærdspolitisk chef i tænketanken CEPOS. I en årrække har hun i sit professionelle virke analyseret og debatteret velfærdspolitiske spørgsmål – både i medierne og i akademiske fora. Mia Amalie Holstein har desuden med sin fortid i konsulentbranchen stor erfaring med økonomiske analyser og prioriteringer i den offentlige sektor.

Mia Amalie Holstein er særligt optaget af de etiske problemstillinger, der vedrører individets autonomi og statens beføjelser i forhold til individet.

Etiske temaer

Mia Amalie Holstein holder til i hovedstadsområdet og holder gerne oplæg om følgende temaer:

  • Introduktion til Etik
  • Introduktion til Politisk filosofi
  • Forebyggelse og folkesundhed
  • Aktiv dødshjælp
  • Sundhedsdata
  • Organdonation
  • QALY
  • Sundhedsvæsenet og behandlingstilbud
  • Nye behandlingsformer

Kontakt

Tel: +45 53 55 71 77
E-mail: holstein@smvdanmark.dk

Medlem siden: 2017
Medlemsperiode udløber: 31. december 2022
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd


Mia Amalie Holstein

Mia Amalie Holstein