1. januar 2017

Morten Bangsgaard

Stud. teol., tidl. generalsekretær og adm. direktør, født 1971

Morten Bangsgaard har arbejdet i politisk ledede organisationer siden 1998. Han var generalsekretær i Det Konservative Folkeparti under VK-regeringeringen, og fra 2009 adm. direktør i brancheorganisationen for it- og televirksomheder, IT-Branchen. Morten Bangsgaard har siden 2014 læst teologi på KU, hvorfra han også er BA scient pol. Han har desuden en bestyrelsesuddannelse fra CBS (2016).

Morten Bangsgaard har som leder arbejdet med udvikling, formulering og eksekvering af strategier, sparring af politiske ledelser og bestyrelser samt økonomi- og driftansvar i øvrigt.

Morten er særligt optaget af etiske problemstillinger vedr. livets afslutning og spændingsfeltet mellem mennesket og teknologien.

Kontakt

Tel: +45 27 28 07 57
E-mail: bangsgaardprivat@hotmail.com


Medlem siden: 2017
Medlemsperiode udløber: 11. januar 2023
Kan genbeskikkes: Nej
Udpeget af Udvalget vedrørende Det Etiske Råd

Morten Bangsgaard

Morten Bangsgaard

Foto: Det Etiske Råd