Leif Vestergaard Pedersen
12. januar 2022

Leif Vestergaard Pedersen bliver ny formand for Det Etiske Råd

Fra 15. februar 2022 tiltræder rådgiver, debattør og tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, som formand for Det Etiske Råd.

Han afløser professor og overlæge, Anne-Marie Axø Gerdes, der har haft posten de seneste tre år.

Leif Vestergaard Pedersen udtaler i den anledning:

"Coronapandemien har vist verden, hvor vigtigt det er at få tænkt etikken med fra start, når sundhedspolitik skabes og konkrete sundhedsindsatser iværksættes. Pandemien har demonstreret vigtigheden af Det Etiske Råds arbejde, og jeg vil arbejde for at give etikken en endnu vægtigere stemme ved at få de etiske overvejelser endnu mere med i beslutningsprocesserne.

Pr. 1. januar 2022 etableredes Nationalt Center for Etik, hvilket giver Det Etiske Råd en endnu stærkere platform til at sætte etiske overvejelser på dagsordenen både herhjemme og internationalt. Styrkelsen sker i erkendelse af, at fremtidens etiske problemstillinger i stigende grad udfordrer de traditionelle skel mellem bioetik, sundhedsetik, dataetik og videnskabsetik. Vi har derfor i endnu højere grad brug for at kunne arbejde tæt sammen på tværs af traditionelle fagskel for at sikre, at etikken udgør et af de bærende elementer, når beslutninger, der påvirker den enkeltes liv og hverdag, træffes."

Leif Vestergaard Pedersen har været medlem af Det Etiske Råd siden 2019. I sit daglige virke er han beskæftiget som rådgiver og debattør på sundhedsområdet og er medlem af Medicinrådet.

Tre nye medlemmer valgt til Det Etiske Råd

Fra februar og marts indtræder desuden tre nye medlemmer i rådet:

  • Anette Hygum, specialeansvarlig overlæge, palliativt team, Onkologisk Afdeling på Sygehus Lillebælt. Anette Hygum beskikkes fra 18. marts 2022.
  • Ida Donkin, læge under hoveduddannelse i gynækologi/obstetrik. Sundhedspolitisk kommentator for Berlingske. Bestyrelsesmedlem Lægevidenskabelige Selskaber. Ph.d. inden for epigenetik/reproduktion. Ida Donkin beskikkes fra 15. februar 2022.
  • Svend Brinkmann, professor i almenpsykologi og kvalitative metoder på Aalborg Universitet, ph.d. i psykologi. Foredragsholder og vært på DR P1-programmet "Brinkmanns briks". Svend Brinkmann Beskikkes fra 15. februar 2022.

Jacob Giehm Mikkelsen er genvalgt til Det Etiske Råd

Jacob Giehm Mikkelsen har været medlem af rådet siden 2019 og er professor i genterapi og ’genetic engineering’ ved Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.

Kontakt for mere information:

Leif Vestergaard Pedersen, leifvp@gmail.com, telefon +45 21 24 23 16

Christa Lundgaard Kjøller, direktør, ck@dketik.dk, telefon +45 72 21 68 52