29. juni 2021

Den etiske udfordring

Skal piller reducere din nervøsitet ved eksamen? Er det i orden at overføre menneskelige hjerneceller fra et foster til en abe i et forsøg på at bekæmpe Parkinsons sygdom? Ved du, hvor du står i det etiske landskab?

Forskning i nye bioteknologier fører med rivende hast nye muligheder med sig. I kølvandet følger nye etiske dilemmaer. Kan du overskue fordele og ulemper ved de nye teknologier?

Den Etiske Udfordring giver dig mulighed for at teste din holdning til fem nye etiske dilemmaer, som følger med forskningen.

Find din etiske profil, og send gerne udfordringen videre til dine venner.

God fornøjelse!

De etiske profiler

Du mener at der i enhver kultur findes nogle grundlæggende værdier, som får samfundet til at hænge sammen. Disse værdier får den enkelte til at opleve sig som en del af et større fællesskab. Mennesket er ikke kun et individ med ønske om frihed og selvbestemmelse, men også et socialt væsen. I ethvert samfund skal der være balance mellem selvbestemmelse og fællesskab, og mellem rettigheder og pligter. Derfor tager du afstand fra den megen fokus på individuelle valg. Vores valg af ny teknologi handler om de værdier, vi ønsker at fremme i vores samfund. Du tror ikke på et frit og ureguleret marked.

  

Du mener ikke det er din eller statens opgave at træffe valg på andres vegne. Den enkelte ved bedst selv hvad der er rigtigt, og skal ikke have sin handlefrihed begrænset af andre der ved bedre. Du mener derfor at statens opgave er at sikre, at nye teknologier og produkter ikke er risikable eller skadelige. I det mindste må staten sørge for at vi selv kan vælge, om vi vil udsætte os for en risiko fra et produkt. Derfor bør vi have adgang til alle nødvendige informationer, så vi kan handle på et informeret grundlag.

  

Du mener den enkelte bør have frihed til at leve i overensstemmelse med egne værdier og idealer. Men du mener samtidig at samfundet bør begrænse den enkeltes frihed, hvis det kan øge velfærden i samfundet. Det gælder også nye teknologier. Du mener at næsten al udvikling er forbundet med en risiko, og den bør vi kun løbe, hvis der er god grund til det. Derfor bør vi ikke godkende nye produkter eller teknologier, medmindre de vil fremme den samlede velfærd betydeligt – eller man vurderer, at risikoen er minimal.

  

Du mener vi bør udvise respekt for naturens visdom. Derfor er du modstander af teknologier, der krænker menneskers integritet og værdighed. Men du vil gerne være med til at tillade nye produkter og teknologier, som ikke ændrer afgørende på naturen eller krænker menneskers værdighed og etiske status.

Om 'Den etiske udfordring'

Den etiske udfordring blev oprindeligt udviklet i et samarbejde mellem Det Etiske Råd og Experimentarium tilbage i 2007. Formålet var at sætte et anderledes virtuelt fokus på de muligheder og etiske dilemmaer, der følger i kølvandet på forskernes viden om nye bio- og genteknologier. Det Etiske Råd overvejer, hvordan dilemmaspillet kan videreføres.

Dilemmaerne er stadig aktuelle og mange nye står i kø. Men den tekniske platform, som 'Den etiske udfordring' oprindeligt blev udviklet på, er stedt til hvile. Dog kan du på denne side stadig læse og tage stilling til nogle af de dilemmaer, som spillet oprindeligt blev lanceret med.

Brug det i klassen, til middagen eller til at starte en spændende samtale i vennegruppen!