Etik og Livets Byggeklodser

KORT FORTALT

Velkommen til Etik og Livets Byggeklodser, et undervisningsmateriale om nye bioteknologier og etik.

Forestil dig, at mennesker vil kunne designe kommende børn, så de for eksempel bliver klogere, stærkere eller smukkere.

Vil det være i orden at gøre det? Skal det være tilladt at kopiere mennesker eller at dyrke reserveorganer til syge? Er det i orden at lave blandingsvæsener mellem mennesker og dyr eller mellem mennesker og maskiner?

Man skulle tro, den slags spørgsmål hørte hjemme i science fiction verdenen, og det gør nogle af dem også endnu. Men de er rykket meget tættere på, fordi forskernes viden om livets mindste byggesten, cellerne og deres gener, vokser eksplosivt i disse år. Det kan give mennesker adgang til at ændre ved kommende mennesker og dyr og ved naturen på hidtil ukendte måder.

Det stiller os over for en masse etiske valg, det er de valg, denne hjemmeside handler om.

Lærervejledning

Læs her om, hvordan du kan bruge materialet i din undervisning med oversigt over materialets opbygning og forslag til undervisningsforløb.
Læs lærervejledning

Organismen

Organismen vil give dig en forståelse for, hvordan organismer fungerer på det mikroskopiske plan, så du bedre kan forstå ideen bag de enkelte teknikker.
Læs mere
Bioenergi infoboks

Bioenergi

Se tema
Cyborg løbende mand

Cyborg

Se tema
Genom-undersøgelser infoboks

Genom-undersøgelser

Se tema
Genterapi infoboks

Genterapi og forbedring af mennesker

Se tema
Tørke og kartofler GMO image

GMO – genetisk modificerede planter

Se tema
grafisk collage laboratorie, får og ged

Kimærer

Se tema
grafisk collage med fåret dolly

Kloning

Se tema
grafisk collage med kød i bakker og molekyler

Stamcellekød

Se tema
celler under mikroskop

Stamceller

Se tema